Reglementen en verzekering

Bijgaand de reglementen van de OW Cupraces 2019, aan de reglementen 2020 wordt nog gesleuteld.


Overtreding van de geldige reglementen van het TT circuit Assen door deelnemers / bezoekers, welke leiden tot een sanctie aan het adres van de organisator, zijn voor rekening van de overtreder.